English 韩体版       联系我们
首 页 | 托    盘 | 货    架 | | 立体仓库 | | RFID | 条码设备 | 输送 分拣 | 拣选系统
WMS | TMS 软件 | DMS 软件 | 物流规划 | 工 业 门 | 真空机械 | 包装设备 | 机 器 人 | 升 降 台 | 涂装系统
 
 
 
仓 储 设 备
车 间 设 备
物 流 容 器
搬 运 设 备
输 送 设 备
   皮带输送机
   伸缩式辊道
   伸缩式皮带输送机
   链条输送机
   辊子
   无动力辊道
   GWC4系列-无动力辊道
   GWC5系列-无动力辊道
   GWC6系列-无动力辊道
   固定支架
   可调支架
   单链辊道输送机
   O型带辊子输送机
   积放传动式输送机
   皮带装车机
分 拣 设 备
包 装 设 备
起 重 吊 装
防 静 电 系 列
产品资料下载
 
仓储设备
车间设备
物流容器
搬运设备
输送设备
分拣设备
包装设备
起重吊装
防静电系列
 
   
 
伸缩式辊道
 
 
  伸缩式辊道


FAB单辊伸缩机
 

伸缩式辊道

FAB单辊伸缩机 
伸缩式辊道FAB双辊伸缩式辊道  
 ф38辊子伸缩机

 ф50辊子伸缩机

型号 单元数 长度 每单元承载
FZA-38-45x1 1单元 560-1350 450 800-1000

60

(无冲击)

FZA-38-45x2 2单元 940-2350
FZA-38-45x3 3单元 1320-3350
FZA-38-45x4 4单元 1700-4350
FZA-38-45x5 5单元 2080-5350
FZA-38-45x6 6单元 2460-6350
FZA-38-50x1 1单元 560-1350 500 800-1000

60

(无冲击)

FZA-38-50x2 2单元 940-2350
FZA-38-50x3 3单元 1320-3350
FZA-38-50x4 4单元 1700-4350
FZA-38-50x5 5单元 2080-5350
FZA-38-50x6 6单元 2460-6350
FZA-38-60x1 1单元 560-1350 600 800-1000

60

(无冲击)

FZA-38-60x2 2单元 940-2350
FZA-38-60x3 3单元 1320-3350
FZA-38-60x4 4单元 1700-4350
FZA-38-60x5 5单元 2080-5350
FZA-38-60x6 6单元 2460-6350
型号 单元数 长度 每单元承载
FZA-50-45x1 1单元 700-1360 450 800-1000

70

(无冲击)

FZA-50-45x2 2单元 1180-2350
FZA-50-45x3 3单元 1660-3360
FZA-50-45x4 4单元 2140-4360
FZA-50-45x5 5单元 2620-5360
FZA-50-45x6 6单元 3100-6360
FZA-50-50x1 1单元 700-1360 500 800-1000

70

(无冲击)

FZA-50-50x2 2单元 1180-2350
FZA-50-50x3 3单元 1660-3360
FZA-50-50x4 4单元 2140-4360
FZA-50-50x5 5单元 2620-5360
FZA-50-50x6 6单元 3100-6360
FZA-50-60x1 1单元 700-1360 600 800-1000

70

(无冲击)

FZA-50-50x2 2单元 1180-2350
FZA-50-50x3 3单元 1660-3360
FZA-50-50x4 4单元 2140-4360
FZA-50-50x5 5单元 2620-5360
FZA-50-50x6 6单元 3100-6360

 


FZC福来轮伸缩机

伸缩式滚道

 

 A2福来轮伸缩机

 B2A福来轮伸缩机 B2A Wheel Flexible Conveyor

型号 单元数 长度 每单元承载
FZA-A2-45x1 1单元 490-1360 450 800-1000

60

(无冲击)

FZA-A2-45x2 2单元 810-2360
FZA-A2-45x3 3单元 1130-3360
FZA-A2-45x4 4单元 1450-4360
FZA-A2-45x5 5单元 1770-5360
FZA-A2-45x6 6单元 2090-6360
FZA-A2-50x1 1单元 490-1360 500 800-1000

60

(无冲击)

FZA-A2-50x2 2单元 810-2360
FZA-A2-50x3 3单元 1130-3360
FZA-A2-50x4 4单元 1450-4360
FZA-A2-50x5 5单元 1770-5360
FZA-A2-50x6 6单元 2090-6360
FZA-A2-60x1 1单元 490-1360 600 800-1000

60

(无冲击)

FZA-A2-60x2 2单元 810-2360
FZA-A2-60x3 3单元 1130-3360
FZA-A2-60x4 4单元 1450-4360
FZA-A2-60x5 5单元 1770-5360
FZA-A2-60x6 6单元 2090-6360
型号 单元数 长度 每单元承载
FZA-B2A-45x1 1单元 490-1360 450 800-1000

70

(无冲击)

FZA-B2A-45x2 2单元 810-2360
FZA-B2A-45x3 3单元 1130-3360
FZA-B2A-45x4 4单元 1450-4360
FZA-B2A-45x5 5单元 1770-5360
FZA-B2A-45x6 6单元 2090-6360
FZA-B2A-50x1 1单元 490-1360 500 800-1000

70

(无冲击)

FZA-B2A-50x2 2单元 810-2360
FZA-B2A-50x3 3单元 1130-3360
FZA-B2A-50x4 4单元 1450-4360
FZA-B2A-50x5 5单元 1770-5360
FZA-B2A-50x6 6单元 2090-6360
FZA-B2A-60x1 1单元 490-1360 600 800-1000

70

(无冲击)

FZA-B2A-60x2 2单元 810-2360
FZA-B2A-60x3 3单元 1130-3360
FZA-B2A-60x4 4单元 1450-4360
FZA-B2A-60x5 5单元 1770-5360
FZA-B2A-60x6 6单元 2090-6360


FZD电动式伸缩机

伸缩式滚道

伸缩式辊道

型号 单元数 长度 每单元承载 输送速度
D-38-45x1 1单元 700-1360 450 800-1000

30

(无冲击)

0`3

D-38-45x2 2单元 1180-2350
D-38-45x3 3单元 1660-3360
D-38-45x4 4单元 2140-4360
D-38-45x5 5单元 2620-5360
D-38-45x6 6单元 3100-6360
D-38-50x1 1单元 700-1360 500 800-1000

30

(无冲击)

0`3

D50-38-x2 2单元 1180-2350
D50-38-x3 3单元 1660-3360
D50-38-x4 4单元 2140-4360
D50-38-x5 5单元 2620-5360
D50-38-x6 6单元 3100-6360
D60-38-x1 1单元 700-1360 600 800-1000

30

(无冲击)

0`3

D60-38-x2 2单元 1180-2350
D60-38-x3 3单元 1660-3360
D60-38-x4 4单元 2140-4360
D60-38-x5 5单元 2620-5360
D60-38-x6 6单元 3100-6360

 


 
 
   
关于我们 | 物流规划咨询 | | 友情连接 | 欢迎来稿 | | 联系我们
 
  版权所有 上海嘉吉物流设备有限公司  
 

网站策划:上海企业网站策划建设中心
电话:021-50563635
传真:021-50563880

网站备案 沪06017862号

 
 
友情链接: